Menu
Image: Pixabay

Hvordan Opstår Rav?

  • D. 29.10.2020

De fleste af os har set og holdt ravklumper i hånden, men hvordan opstår rav? Rav er forstenet harpiks. Det er altså harpiks fra træer, der er forstenet i takt med, at det i flere millioner år udsættes for et tryk.

Rav har det dog med ikke at blive fundet der, hvor det er formet, da det så ville være i skovene, at man ville finde de store forekomster af rav. De mange istider har løbende fjernet og transporteret ravklumperne med sig, så de i dag oftest findes ved kystområder og på strande.

Er rav et nordisk fænomen?

Det er lige før, at man godt kan kalde rav for et nordisk fænomen. De største ravforekomster findes nemlig langs den jyske vestkyst, samt ved kyststrækningerne langs de baltiske lande, som har kysten ud mod Østersøen.

Det er dermed især fra England i vest til Rusland i øst, at man finder rav, mens det er mere sjældent, jo længere syd på du kommer.

Rav er som regel 30 til 50 millioner år om at ende som rav. Rav udvikles nemlig i iltfattige miljøer, hvor det er trykpåvirket. Her forandrer harpiksen sig i takt med, at olieindholdet reduceres. Overgangsformen mellem harpiks og rav kaldes for kopal. Her kan du knække flager af stykket, mens det bliver mere hårdt, når det er blevet til rav.

De ældste udgaver af rav menes at være op mod 235 millioner år gammelt og er rundet i Sydtyskland og Østrig. Det ældste stykke rav i Danmark menes at være 170 millioner år gammelt. Det er fundet på Bornholm.

Relaterede indlæg